[Aktualizacja] Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zakładem produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych w miejscowości Żarska Wieś wraz z ruchomościami

Postępowanie nr 2/2021 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 23/12/2021, godz. 10 00 Osoby do kontaktu: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48 604137769 Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 9 i 11 Ogłoszenia

czytaj więcej

Remont linii do produkcji wyrobów betonowych w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 98832/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 03/01/2020 UWAGA: przed złożeniem oferty możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Wizja lokalna i sprawy techniczne: Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: […]

czytaj więcej

Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś – Zadanie II: realizacja

Postępowanie nr 19226-2/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 23/09/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: IV kw. 2019 Osoba do kontaktu: Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, T: +48604137769, @: remigiusz.markowski@epore.pl,  Realizacja zadania: Tomasz Szczotka, T: +48692437654, @: […]

czytaj więcej

Zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 13 82 (gruz betonowy)

Postępowanie nr 80041/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 29/07/2019 Termin realizacji do: I tura: 500 t. w terminie 20/08/2019÷31/12/2019, II tura: 500 t. w terminie 01/03/2020÷31/12/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524, Sprawy Techniczne: […]

czytaj więcej

Modernizacja węzła betoniarskiego w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 68717/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 15/07/2019 Termin realizacji do 30/09/2019 Wymagana wizja lokalna! Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy Techniczne: Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: +48692437654

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach