Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Postępowanie nr 148841/2023 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 10/03/2023, godz. 14.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: Opole do 14/04/2023, Rogowiec do 27/06/2023. Miejsca realizacji:                                          1. Rogowiec: ul. Św. Barbary 8, 97-427 Rogowiec,                                 2. Opole: ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole,   Osoby […]

czytaj więcej

Pomiary i badania czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy

Postępowanie nr 25/A/2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 04/03/2022 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: zgodnie z OPZ Miejsca realizacji:          1. Bogatynia: ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia,                                 2. Rogowiec: ul. Św. Barbary 8, 97-427 Rogowiec,                                 3. Opole: ul. Elektrowniana […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach