Usługa sprzątania w Oddziale Żarska Wieś

AKTUALIZACJA: W związku z pojawiającymi się pytaniami do postępowania poniżej publikujemy odpowiedzi. Jednocześnie informujemy, iż wydłużamy termin składania ofert do dnia 17/02/2021 Postępowanie nr 147889/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 15/02/2021 17/02/2021 do końca dnia Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 01/03/2021-28/02/2022 […]

czytaj więcej

Usługa niszczenia dokumentów oraz pieczątek

Postępowanie nr 126362/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: Do 31/08/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: Do 30/09/2020 zgodnie ze Specyfikacją techniczną Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy techniczne: Janina Glas @: janina.glas@epore.pl, T: +48604640467

czytaj więcej

Usługa sprzątania w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 127934/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 25/08/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 09/2020-01/2021 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy techniczne: Wojciech Sawicki @: wojciech.sawicki@epore.pl, T: +48723449958

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach