Remont linii do produkcji wyrobów betonowych w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 98832/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 03/01/2020 UWAGA: przed złożeniem oferty możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Wizja lokalna i sprawy techniczne: Tomasz Szczotka @: tomasz.szczotka@epore.pl, T: […]

czytaj więcej

Aktualizacja terminu !!! – Remont podwozia szynowego Ładowarko-Zwałowarki ŁZKS 125.16

Postępowanie nr 58174/2019 – Aktualizacja !!! Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert:  27/08/2019 godz. 14:00, nowy termin: 01/10/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: I etap: wykonanie części zamiennych – do 6 tygodni od daty podpisania umowy, II etap: wykonanie remontu – […]

czytaj więcej

Remont oraz adaptacja pomieszczeń socjalnych w budynku nr 96 i 97 przy Elektrowni Opole

Postępowanie nr 56940/2019 Tryb: Negocjacje Termin składania wniosków: 19/04/2019 Sposób składania wniosków:  elektronicznie (skan do PDF) na adres @: oferty@epore.pl Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30/06/2019 Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769 Sprawy wizji lokalnej i realizacji zadania: Kamil Cyliowski @: kamil.cyliowski@epore.pl, T: +48885102055

czytaj więcej

Remont pomieszczenia biurowego na terenie Elektrowni Dolna Odra

Postępowanie nr 48954/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony  Termin składania ofert: 01/02/2019 r. godz. 14:00 Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 15/04/2019 Osoba do kontaktu: Krzysztof Lidak T: +48 885 771 051 @: krzysztof.lidak@epore.pl

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach