Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej

Postępowanie nr 110917-2/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 26/10/2020, godz. 14.00 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z SIWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl zgodnie z SIWZ Termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769 Sprawy techniczne: Beata Goszczycka @: beata.goszczycka@epore.pl, T: +48695201705

czytaj więcej

AKTUALIZACJA! Sukcesywne dostawy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej

AKTUALIZACJA – nowy termin składania ofert, nowy Formularz ofertowy (zawiera urządzenie STOP) ! Postępowanie nr 110917/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 15/07/2020, godz. 14.00, do 20/07/2020, godz. 14.00 Sposób składania ofert: w zamkniętej oznakowanej kopercie Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o., Środkowa 7, 59-916 Bogatynia Termin realizacji: 12 miesięcy od podpisania umowy […]

czytaj więcej

Zakup wraz z dostawą rękawic nitrylowych/winylowych

Postępowanie nr 119164/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 22/05/2020, godz. 14.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 14 dni od daty otrzymania Zamówienia Osoby do kontaktu: Piotr Borczyk, T: 667990420, piotr.borczyk@epore.pl

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach