Odbiór, transport, zagospodarowanie i przekazanie do dalszego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych, w tym odpadów w postaci wybrakowanych wyrobów o kodzie 10 13 82, (odpady z produkcji spoiw mineralnych – w tym cementu, wapna i tynku)

Postępowanie nr 148447-2/2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 12/08/2022 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 30 dni od otrzymania zamówienia Miejsca realizacji: ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia, Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, Osoby do kontaktu: Sprawy […]

czytaj więcej

Odbiór, transport, zagospodarowanie i przekazanie do dalszej utylizacji odpadów innych niż niebezpieczne, niebezpiecznych oraz odpadów w postaci wybrakowanych wyrobów o kodzie 10 13 82

Postępowanie nr 148447/2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 06/04/2022 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 12/05/2022 Miejsca realizacji: ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole,ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia,Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec. Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski, @: oferty@epore.pl, […]

czytaj więcej

Zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 13 82 (gruz betonowy)

Postępowanie nr 80041/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 29/07/2019 Termin realizacji do: I tura: 500 t. w terminie 20/08/2019÷31/12/2019, II tura: 500 t. w terminie 01/03/2020÷31/12/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524, Sprawy Techniczne: […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach