Aktualizacja terminu !!! – Remont podwozia szynowego Ładowarko-Zwałowarki ŁZKS 125.16

Postępowanie nr 58174/2019 – Aktualizacja !!! Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert:  27/08/2019 godz. 14:00, nowy termin: 01/10/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: I etap: wykonanie części zamiennych – do 6 tygodni od daty podpisania umowy, II etap: wykonanie remontu – […]

czytaj więcej

Zakup wraz z dostawą części zamiennych do ładowarko-zwałowarki ŁZKS 125.16

  Postępowanie nr 13049/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 22/08/2019 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu:  Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274 Sprawy techniczne: Michał Basta @: michal.basta@epore.pl, T: +48695206908

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach