Dostawa i montaż jednostek klimatyzacji wraz z serwisem gwarancyjnym w Bogatyni

Postępowanie nr 148276/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 13/12/2021 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 10.7 i 12.1  SWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 30/04/2022 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy techniczne: Bogdan Brzozowski @: bogdan.brzozowski@epore.pl, T: 604933990

czytaj więcej

Okresowy przegląd stanu technicznego urządzeń klimatyzatorów na terenie EPORE S.A.

Postępowanie nr 148004/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 30/04/2021 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 1. Pierwszy przegląd do dnia 01/06/2021r.                               2. Drugi przegląd do dnia 01/10/2021r. Miejsce realizacji: Oddział Bogatynia, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia                          Oddział Żarska […]

czytaj więcej

Serwis i przegląd stanu technicznego instalacji i urządzeń klimatyzacji na terenie EPORE Sp. z o.o. w Oddziale Bogatynia oraz Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 121990/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 22/06/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: zgodnie z pkt. 7 SWZ Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274 Sprawy techniczne: Wojciech Sawicki @: wojciech.sawicki@epore.pl, T: +48723449958

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach