Sukcesywne dostawy materiałów do pakowania wyrobów betonowych dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 147926-2/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 02/07/2021, godz. 14.00, Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 12.1. SWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: zgodnie z pkt. 7 SWZ Miejsce realizacji/dostawy: EPORE S.A. Oddział Żarska Wieś, 59-900 Zgorzelec, Żarska Wieś 4 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: […]

czytaj więcej

Sukcesywne dostawy materiałów do pakowania wyrobów betonowych dla Oddziału Żarska Wieś POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE AKTUALIZACJA – wydłużenie terminu składania ofert do dnia 17/05/2021, godz. 12.00 Postępowanie nr 147926/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 07/05/2021, godz. 14.00, do 17/05/2021, godz. 12.00 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 12.1. SIWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: zgodnie z pkt. 7 SIWZ Miejsce realizacji/dostawy: EPORE S.A. Oddział […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach