Dostawa materiałów remontowych i części zamiennych

Postępowanie nr 13605/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01/12/2019 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524

czytaj więcej

Aktualizacja !!! Dostawa palet transportowych i listewek do pakowania wyrobów gotowych dla Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2021

Postępowanie nr 12542/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 26/06/2019 godz. 14:00 28/06/2019 godz.14:00 !!! Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769 Sprawy […]

czytaj więcej

Dostawa barwników granulowanych do betonu dla Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2023

Postępowanie nr 63096/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 10/05/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: 48 miesięcy od daty podpisania umowy Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769

czytaj więcej

Dostawa silników hydraulicznych typu SOK1-100K7A1 – 2 szt.

Postępowanie nr 12462/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 06/05/2019 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoba do kontaktu: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274

czytaj więcej

Dostawa cementu CEM I 42,5 na potrzeby EPORE na lata 2019-2020

Postępowanie nr 11136_11298/2018-2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 14/02/2019r. godz. 14:00 Sposób składania ofert: zamknięta koperta Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Termin realizacji: od 01/03/2019 do 31/12/2022 – Żarska Wieś, od 01/04/2019 do 31/12/2022 – Opole Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach