Sukcesywne dostawy środków higieny osobistej dla pracowników

AKTUALIZACJA 14/04/2023 Wydłużenie terminu składania ofert. Postępowanie nr 148826/2023 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 14/04/2023, godz. 14:00 19/04/2023, godz. 14:00 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: sukcesywnie od 06/2023 szczegółowo opisany w OPZ (zał. 1). Miejsca dostaw: 1. ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia.2. […]

czytaj więcej

Sukcesywne dostawy środków higieny osobistej dla pracowników

Postępowanie nr 148427/2022 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 01/04/2022 Sposób składania ofert: elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: sukcesywnie od 06/2022 szczegółowo opisany w OPZ (zał. 1). Miejsca dostaw: 1. ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia.2. ul. Św. Barbary 8, 97-427 Rogowiec.3. ul. Elektrowniana […]

czytaj więcej

Sukcesywna dostawa środków czystości BHP na rok 2020

Postępowanie nr 103418/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert:  18/03/2020 godz. 14:00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego wraz z załącznikami – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: Sukcesywnie do końca 2020r. Osoba do kontaktu: Sprawy ogólne: Aleksandra Cygan @: aleksandra.cygan@epore.pl, T: +48696042830,

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach