Konkurs na Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o.

  Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia działając na podstawie uchwały nr 48/VII/2019 z dnia 13 września 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: Prezesa Zarządu VI kadencji spółki EPORE sp. z o.o. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Prezesa […]

czytaj więcej

Konkurs na Prezesa / Członka Zarządu

Rada Nadzorcza EPORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bogatyni, ul. Środkowa 7, 59-916 Bogatynia działając na podstawie uchwały nr 18/VII/2019 z dnia 14 maja 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu EPORE sp. z o.o. Ogłoszenie – postępowanie kwalifikacyjne Oświadczenie o spełnianiu wymogów dla kandydata na Członka Zarządu Spółki określonych w […]

czytaj więcej

Compliance

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, współpracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. Kultura pracy w Grupie Kapitałowej PGE opiera się na trzech wartościach: partnerstwie, rozwoju i odpowiedzialności. Nasze najważniejsze zasady związane są […]

czytaj więcej

Działalność społeczna

  EPORE Sp. z o.o. kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest budowanie dialogu i porozumienia ze wszystkimi grupami interesariuszy, ale także pełnienie roli odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień. Poniżej wzór wniosku o wsparcie w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne. […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach