Dostawa i montaż jednostek klimatyzacji wraz z serwisem gwarancyjnym w Bogatyni

Postępowanie nr 148276/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 13/12/2021 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 10.7 i 12.1  SWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 30/04/2022 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy techniczne: Bogdan Brzozowski @: bogdan.brzozowski@epore.pl, T: 604933990

czytaj więcej

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników na rok 2022

AKTUALIZACJA – nowy termin składania ofert – aktualizacja dokumentacji: wszystkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym – odpowiedzi na pytania w dolnej części ogłoszenia Postępowanie nr 148232/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 17/12/2021 do końca dnia 31/12/2021 do końca dnia 14/01/2022 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 10.7 i 12.1 SWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl […]

czytaj więcej

Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny w miejscu byłego prowadzenia odzysku odpadów paleniskowych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Postępowanie nr 148236/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 13/12/2021 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z pkt. 10.7 i 12.1 SWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31/12/2023 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524 Sprawy techniczne: Bogdan Brzozowski @: bogdan.brzozowski@epore.pl, T: +48604933990

czytaj więcej

Przeprowadzenie kursów zawodowych dla pracowników Oddziału Bogatynia w zakresie spawania elektrycznego wraz z gazowym cięciem stali oraz operatora koparko-ładowarki

Postępowanie nr 148218/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do końca dnia 05/11/2021 Sposób składania ofert: pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 15/12/2021 Miejsce realizacji: część teoretyczna możliwa do przeprowadzenia u Zamawiającego: EPORE S.A. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: […]

czytaj więcej

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI) – DOSTAWA I MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W BUDYNKU ZARZĄDU WRAZ Z DEMONTAŻEM I UTYLIZACJĄ CZĘŚCI POPRZEDNIEJ INSTALACJI

Tryb postępowania: Zapytanie o informację (RFI) Termin udzielenia informacji: do 28/10/2021 godz. 14:00 Sposób składania informacji: pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF Miejsce i sposób przekazania informacji: elektronicznie na adres bogdan.brzozowski@epore.pl  Termin realizacji: I kwartał 2022 Miejsce realizacji: EPORE S.A., 59-916 Bogatynia, Środkowa 7 Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Bogdan Brzozowski @: bogdan.brzozowski@epore.pl, T: […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach