EPO-STAB

Wyrób budowlany zgodny z PN-EN 14227-4:2013-10. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym Zastosowanie spoiwa EPO-STAB: przy budowie dróg, lotnisk i innych powierzchni przeznaczonych do ruchu. jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów, do poprawiania nośności gruntów, do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw, […]

czytaj więcej

Doradztwo specjalistyczne

  Spółka EPORE świadczy specjalistyczne usługi doradcze w szeroko rozumianym zakresie gospodarowania odpadami. Oferta obejmuje: analizę rynku ubocznych produktów spalania  (UPS). analizę otoczenia techniczno-prawnego w tym także procesów wytwarzania UPS. analizę sposobów i kierunków zagospodarowania UPS, procesów produkcyjnych i technologii wytwarzania. opracowanie perspektyw optymalnego sposobu gospodarczego wykorzystania oraz dystrybucji  UPS-ów. przygotowanie, opracowanie i aktualizowanie dokumentów […]

czytaj więcej

Odtwarzanie bioróżnorodności

  Działalność EPORE pozwala na wykorzystanie odpadów paleniskowych również w procesach związanych z odtwarzaniem bioróżnorodności ekologicznej na terenach zniszczonych przez działalność przemysłową człowieka. Produkty spalania są wykorzystywane w rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych jako materiał wypełniający i odtwarzający tereny rekultywowane oraz jako okrywa w rekultywacji biologicznej zamkniętych składowisk odpadów komunalnych. Popioły lotne w procesie odzysku wykorzystywane […]

czytaj więcej

Obsługa przemiałowni w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

  Spółka EPORE, w systemie pracy ciągłej, obsługuje przemiałownię kamienia wapiennego, w której produkowany jest sorbent wapienny służący do odsiarczania spalin w procesie energetycznego spalania węgla brunatnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów. Obsługa przemiałowni obejmuje m.in.: rozładunek kamienia wapiennego dostarczanego za pomocą kolei i samochodami, magazynowanie kamienia oraz produkcję i pneumatyczny transport sorbentu […]

czytaj więcej

Obsługa młynowni i magazynów w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

  obsługa młynowni kamienia wapiennego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, obsługa, w obrębie bloku energetycznego 858 MW, kompleksu magazynowego maczki kamienia wapiennego, obejmująca wytwarzanie i przesył sorbentu, obsługa, w obrębie bloku 858 MW, magazynu gipsu wraz z urządzeniami wygarniającymi, transportowymi i załadowczymi gips, obsługa magazynu gipsu oraz przenośników dostarczających gips do firmy Knauf Bełchatów Sp. z […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021r. pracy przez Oddział Żarska Wieś (Decobet), informujemy, że nie prowadzimy już sprzedaży wyrobów budowlanych.  Ewentualny kontakt w sprawach związanych z byłym Oddziałem pod adresem: biuro@epore.pl i numerem telefonu +48 75 772 36 01.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach