Menu

NAJWYŻSZE STANDARDY USŁUG
W TROSCE O ŚRODOWISKO

Aktualności

03-12-2021

Dostawa i montaż jednostek klimatyzacji wraz z serwisem gwarancyjnym w Bogatyni

03-12-2021

Sukcesywne dostawy odzieży, obuwia i rękawic roboczych oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników na rok 2022

02-12-2021

Nadzór geotechniczno-hydrogeologiczny w miejscu byłego prowadzenia odzysku odpadów paleniskowych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

01-12-2021

Usługa serwisowa – naprawa ładowarek kołowych w Oddziale Bełchatów

26-11-2021

[Aktualizacja] Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zakładem produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych w miejscowości Żarska Wieś wraz z ruchomościami

Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach