EPO-STAB

Civil engineering product compliant with PN-EN 14227-4:2013. Hydraulically bound mixtures – Specification – Part 4: Fly ash for hydraulically bound mixtures. Scope of EPO-GRUNT binder application: for roads, airfields and other trafficked areas, as a stand-alone hydraulic binder for soil dewatering and stabilisation, for soil-bearing capacity improvement, for soil and aggregate properties improvement, as an […]

czytaj więcej

Operation of a milling plant at Turów Power Plant (PGE GiEK S.A.)

EPORE is in charge of the continuous operation of a limestone milling plant producing sorbents used for desulphurisation of flue gas from lignite combustion at Turów Power Plant (PGE GiEK S.A.). Among other things, the operation of the milling plant includes: unloading of limestone from rail cars and trucks, limestone storage, as well as production […]

czytaj więcej

Opole Branch

The Opole Branch of EPORE was established on 01.05.2012 and it operates in two locations, i.e. in Opole and Nowe Czarnowo. Main services provided by the branch include: collection and transport of combustion by-products, landfill management, bottom ash, slag and gypsum loading, limestone meal (sorbent) unloading, microsphere procurement, coordination combustion by-products collection and delivery to […]

czytaj więcej
Design & Implementation: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 2 października 2023 roku (dalej: „Dzień Połączenia”) nastąpi połączenie następujących spółek:
PGE Ekoserwis S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 50-222 Wrocław, ul. Plac ks. Stanisława Staszica 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000879423, NIP 8971006564, REGON 930450074, kapitał zakładowy w wysokości 46 875 000,00 zł, wpłacony w całości oraz EPORE S.A. z siedzibą w Bogatyni, 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  numerem KRS 0000877868, NIP 6151791971, REGON 230903528, kapitał zakładowy w wysokości: 31 981 500,00 zł, wpłacony w całości.
Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (dalej jako „KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku EPORE S.A. (Spółka Przejmowana) na PGE Ekoserwis S.A. (Spółka Przejmująca) – tzw. łączenie się przez przejęcie. Z Dniem Połączenia EPORE S.A. zostanie rozwiązana (art. 493 § 1 KSH w zw. z art. 493 § 2 KSH), a PGE Ekoserwis S.A. wstąpi w jej wszystkie prawa i obowiązki (zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH), w tym stanie się stroną umów  zawartych przez Spółkę Przejmowaną obowiązujących w Dniu Połączenia.
Jednocześnie informujemy, że EPORE S.A. przestanie pełnić funkcję administratora danych osobowych. Począwszy od dnia 2 października 2023 r. nowym administratorem Państwa danych osobowych będzie PGE Ekoserwis S.A. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, w tym również podstawa, cel i zakres przetwarzanych danych nie ulegną zmianie. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej PGE Ekoserwis S.A., pod adresem:https://pgeekoserwis.pl/pl/polityka-danych/ informacja-o-przetwarzaniu-danych.html . Zapytania w zakresie ochrony danych osobowych mogą również Państwo kierować do Inspektora Ochrony Danych PGE Ekoserwis S.A. na adres: iod.pgeekoserwis@gkpge.pl . W związku z powyższym wnosimy o odnotowanie przedmiotowej zmiany w prowadzonych przez Państwa ewidencjach i rejestrach oraz kierowanie począwszy od dnia 2 października 2023 roku wszelkiej korespondencji (z wyłączeniem faktur) do PGE Ekoserwis S.A. (dane spółki zawarto na wstępie).
Faktury rozliczeniowe za miesiąc wrzesień 2023 r. prosimy przesyłać na adres e-mail: faktury@epore.pl do dnia 01.10.2023 r. Od dnia 02.10.2023 r. prosimy o przesyłanie faktur na adres ArchiDoc S.A. tj.: Centrum Operacyjne ArchiDoc w Chorzowie, ul. Niedźwiedziniec     10 41-506 Chorzów lub adres poczty e-mail: efaktura.pge-ekoserwis@archidoc.pl.
W celu zabezpieczenia płatności i zapewnienia ze strony EPORE S.A. braku opóźnień płatności przez okres 1 miesiąca, EPORE S.A. będzie bezpośrednio przesyłała błędnie trafiające do niej faktury z adresu poczty e-mail: faktury@epore.pl do ArchiDoc S.A.
W przypadku potrzeby zapraszamy do kontaktu:
strona www - https://pgeekoserwis.pl/pl
Siedziba Spółki: Wrocław 50-222, Pl. Staszica 30, tel. +48 71 323 88 17
Biuro Zarządu: Rybnik 44-207, ul. Podmiejska 119a, +48 32 4294 700, e-mail: kontakt.pgeekoserwis@gkpge.pl