Zakup sprzętu komputerowego

Postępowanie nr 16724/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 21/07/2017 r., godz. 15:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 21 dni od daty zamówienia

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Zakup sprzętu komputerowego”

Dokumentacja przetargowaOgłoszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR