Zakup i dostawa urządzeń mobilnych GSM (systemem iOS i Android)

Postępowanie nr 33436/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 11/01/2019 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: do 25/01/2019

Osoba do kontaktu: Jadwiga Złotkowska T: +48757723604 @: jadwiga.zlotkowka@epore.pl


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Zakup i dostawa urządzeń mobilnych GSM (systemem iOS i Android)

Dokumentacja przetargowa: 33436_2018_Zaproszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR