Zakup i dostawa sprzętu IT

Postępowanie nr 17849/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 12/12/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 21/12/2017

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa sprzętu IT”

Dokumentacja przetargowa: 17849_2017_Zaproszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR