Zakup i dostawa serwera

Postępowanie nr 17285/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 11/08/2017 r., godz. 17:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 14 dni od daty zamówienia

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa serwera”

Dokumentacja przetargowa17285_2017_Ogłoszenie


17285_2017_Zal_01-Specyfikacja_techniczna

17285_2017_Zal_02-Formularz_ofertowy

17285_2017_Zal_03_Zapisy_o aukcji_elektronicznej

17285_2017_Zal_04-Potwierdzenie_oferty po aukcji

17285_2017_Zal_05-Wzór zamówienia

Projekt i wykonanie: Komunikator PR