Zakup i dostawa 2 sztuk wózków widłowych na potrzeby Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 17200/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 08/09/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: do 08/12/2017

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa 2 sztuk wózków widłowych na potrzeby Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa17200_2017_Ogłoszenie_postępowania


17200_2017_SIWZ

17200_2017_SIWZ_01_Specyfikacja_techniczna

17200_2017_SIWZ_02_Formularz_ofertowy

17200_2017_SIWZ_03_Oświadczenie_Oferenta

17200_2017_SIWZ_04_Oświadczenie_brak_podst_wykluczenia

17200_2017_SIWZ_05_umowa_wariant_I_zakup_za_gotówkę

17200_2017_SIWZ_06_Zapisy_dot_aukcji

17200_2017_SIWZ_07_Potwierdzenie_oferty_W_I

17200_2017_SIWZ_08_Potwierdzenie_oferty_W_II

Projekt i wykonanie: Komunikator PR