Aktualizacja !!! Wykonanie studni oraz pompowań pomiarowych na potrzeby rekultywacji Gracze


Postępowanie nr 52390/2019 – Aktualizacja !!!

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:  26/04/2019 godz. 14:00 24/04/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od daty podpisania umowy ok. 15/05/2019 do 15/07/2019

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769

Sprawy wizji lokalnej i realizacji zadania: Małgorzata Śliwińska-Serafin @: malgorzata.serafin@epore.pl, T: +48601462704

Wizja lokalna nie jest wymagana


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Wykonanie studni oraz pompowań pomiarowych na potrzeby rekultywacji Gracze

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie 2 Aktualizacja !!! (Ogłoszenie)


Projekt i wykonanie: Komunikator PR