Wykonanie i dostawa rurociągów do transportu mieszaniny popiołowo-żużlowej wraz z osprzętem

Postępowanie nr 10664/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 21/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 14 dni od udzielenia zamówienia


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Wykonanie i dostawa rurociągów do transportu mieszaniny popiołowo-żużlowej wraz z osprzętem”

Dokumentacja przetargowa: 10664_2018_Ogłoszenie


  1. 10664_2018_ZAL-01_Specyfikacja_techniczna
  2. 10664-2018_ZAL-02_Formularz_Ofertowy
  3. 10664-2018_ZAL-03_Oświadczenie
  4. 10664-2018_ZAL-04_Oświadczenie_niewykluczenie

 

Rysunek poglądowy:

Osoba do kontaktu: Piotr Loch +48695256798, @: piotr.loch@epore.pl

Projekt i wykonanie: Komunikator PR