Usługi wydruku wraz z dzierżawą sprzętu

Postępowanie nr 18627/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 36 m-cy od udzielenia zamówienia


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Usługi wydruku wraz z dzierżawą sprzętu”

Dokumentacja przetargowa: 18627_2018_Zaproszenie


18627_2018_Zal_01_Specyfikacja_techniczna

18627_2018_Zal_02_Formularz_ofertowy

18627_2018_Zal_03_Projekt_umowy

18627_2018_Zal_04_Zapisy o aukcji

18627_2018_Zal_05_Potwierdzenie_oferty

Osoba do kontaktu: Jadwiga Złotkowska +48757723604, @: oferty@epore.pl

Projekt i wykonanie: Komunikator PR