Usługi transportu na potrzeby Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2023


Postępowanie nr 48185/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/04/2019 do 31/03/2023

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Usługi transportu na potrzeby Oddziału Żarska Wieś na lata 2019-2023

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


48185/2019 SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR