Usługi transportu ciężarowego dla Oddziału Żarska Wieś – GRUPA II: spedycje


Postępowanie nr 17404/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 07/05/2018 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta (oferty ostateczne)

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/06/2018 na czas nieokreślony

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Usługi transportu ciężarowego dla Oddziału Żarska Wieś – GRUPA II: spedycje”

Dokumentacja przetargowa: 17044_2018_Ogłoszenie_postępowania


17044_2018_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR