Usługi ochrony na potrzeby Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 16397/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 16/03/2017 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Uwaga: Wizja lokalna !!!  kontakt: +48660633790

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Usługi ochrony na potrzeby Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa16397-Ogłoszenie

16397-2017-SIWZ

  1. 16397-2017-ZAL-01-Specyfikacja_techniczna
  2. 16397-2017-ZAL-02-Formularz_ofertowy
  3. 16397-2017-ZAL-03-Oświadczenie_oferenta
  4. 16397-2017-ZAL-04-Oświadczenie_oferenta_niewykluczenie
  5. 16397-2017-ZAL-05-Oświadczenie_wizja
  6. 16397-2017-ZAL-06-Projekt_umowy
  7. 16397-2017-ZAL-07-Potwierdzenie_oferty
Projekt i wykonanie: Komunikator PR