Usługa zbierania i wydobycia mikrosfery z popiołów lotnych o kodzie 10 01 81 oraz czyszczenie osadników wtórnych z osadów dennych na terenie składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Postępowanie nr 16729/2017 – uwaga zmiana terminów !!!!

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Konieczna wizja lokalna – Termin wizji: 04/07/2017 07/07/2017 i 10/07/2017 godz. 10:00,

Kontakt: Magdalena Władyczka, T: +48 603 222 810, @: magdalena.wladyczka@epore.pl

Termin składania ofert: 12/07/2017 18/07/2017 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: sukcesywnie przez 24 miesiące

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Usługa zbierania i wydobycia mikrosfery z popiołów lotnych o kodzie 10 01 81 oraz czyszczenie osadników wtórnych z osadów dennych na terenie składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”

Dokumentacja przetargowa: 16729_2017 Ogłoszenie

16729_2017_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR