Usługa zbierania i wydobycia mikrosfery z popiołów lotnych o kodzie 10 01 81 na terenie składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie

Postępowanie nr 16729-2/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 15/09/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: sukcesywnie do 30/09/2019

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Usługa zbierania i wydobycia mikrosfery z popiołów lotnych o kodzie 10 01 81 na terenie składowiska odpadów paleniskowych w Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”

Dokumentacja przetargowa16729-2_2017_Ogłoszenie


16729-2_2017_SIWZ

16729-2_2017_SIWZ_01_Specyfikacja_techniczna

16729-2_2017_SIWZ_02_Formularz_Ofertowy

16729-2_2017_SIWZ_03_Oświadczenie_oferenta

16729-2_2017_SIWZ_04_Oświadczenie_oferenta_o_niepodleganiu

16729-2_2017_SIWZ_05_Wzór_umowy

16729-2_2017_SIWZ_06_Oświadczenie-wizja lokalna

16729-2_2017_SIWZ_07_Zapisy_aukcji_elektronicznej

16729-2_2017_SIWZ_08_Potwierdzenie oferty

Projekt i wykonanie: Komunikator PR