Usługa w zakresie centrum logistycznego dla koordynacji i sterowania funkcjami związanymi z zaopatrzeniem w części do wagonów 408S, 451.1.M, 419S

Postępowanie nr 17051/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 13/09/2017 r., godz. 14:00Nowy termin: 18/09/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: sukcesywnie przez 48 miesięcy od daty podpisania umowy

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Usługa w zakresie centrum logistycznego dla koordynacji i sterowania funkcjami związanymi z zaopatrzeniem w części do wagonów 408S, 451.1.M, 419S”

Dokumentacja przetargowa17051_2017_Ogłoszenie postępowania


17051_2017_00_SIWZ

17051_2017_01_Specyfikacja techniczna

17051_2017_02_Formularz_ofertowy

17051_2017_03_Oświadczenie_oferenta_o_spełnieniu_warunków

17051_2017_04_Oświadczenie_Oferenta_o niewykluczeniu

17051_2017_05_Umowa_centrum_logistyczne_ostateczna.

17051_2017_06_Potwierdzenie_oferty

Projekt i wykonanie: Komunikator PR