Usługa transportu wywrotkami ubocznych produktów spalania (UPS) z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz mobilnej wytwórni mieszanek na lata 2019-2023


Postępowanie nr 54661/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Termin składania ofert: 13/03/2019 godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/04/2019 do 31/03/2023

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Usługa transportu wywrotkami ubocznych produktów spalania (UPS) z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole oraz mobilnej wytwórni mieszanek na lata 2019-2023

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


54661/2019 SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR