Usługa transportu popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole


Postępowanie nr 21168/2018

Tryb: Negocjacje

Termin składania wniosków: 25/09/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania wniosków: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: od 01/01/2019 do 31/12/2022

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769


Zapraszamy Państwa  do złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania na realizację zadania pn.:

„Usługa transportu popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”

Dokumentacja przetargowa: 21168_2018_00_Ogłoszenie


21168_2018_01_Specyfikacja_Techniczna

21168_2018_02_Wniosek

21168_2018_03_Oświadczenie

21168_2018_04_Oświadczenie o_niewykluczeniu

Projekt i wykonanie: Komunikator PR