Usługa transportu popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole


Postępowanie nr 21168-2/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania wniosków: 23/11/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: od 01/01/2019 do 31/12/2022

Osoba do kontaktu: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, remigiusz.markowski@epore.pl, +48604137769


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Usługa transportu popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole”

Dokumentacja przetargowa: 21168-2_2018_Ogłoszenie


21168-2_2018_SIWZ

Projekt i wykonanie: Komunikator PR