Transport popiołu lotnego suchego z bieżącej produkcji Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz (ZECB) do klientów

 

Postępowanie nr 17447/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 06/10/2017 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: 01/01/2018 do 31/12/2019

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Transport popiołu lotnego suchego z bieżącej produkcji Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz (ZECB) do klientów”

Dokumentacja przetargowa:  17447_2017_Ogłoszenie_postępowania


17447_2017_SIWZ

17447_2017_SIWZ_01_Specyfikacja_Techniczna

17447_2017_SIWZ_02_Formularz_ofertowy Załącznik tabelaryczny 2a (pdf) (xlsx)

17447_2017_SIWZ_03_Oświadczenie_oferenta

17447_2017_SIWZ_04_Oświadczenie_oferenta_niewykluczenie

17447_2017_SIWZ_05_Projekt_umowy

17447_2017_SIWZ_06_Zapisy_aukcja

17447_2017_SIWZ_07_Potwierdzenie_oferty

Projekt i wykonanie: Komunikator PR