Aktualizacja terminu !!! Usługa dzierżawy wagonów kolejowych typu 408S z dopuszczeniem do ruchu międzynarodowego – Postępowanie nr 110290/2020

Postępowanie nr 110290/2020 – Aktualizacja !!! Tryb: Negocjacje w formule otwartej Termin składania wniosków:  27/03/2020 godz. 09:00 nowy termin: 31/03/2020, godz. 12.00 Sposób składania wniosków: Skan do 1 pliku PDF przesłany na adres @: oferty@epore.pl  Termin realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy, szacunkowy termin podpisania umowy druga połowa 04-2020. Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, […]

czytaj więcej

[Aktualizacja] Transport popiołów lotnych z PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole wagonami kolejowymi Zamawiającego – Postępowanie nr 81021/2019

Postępowanie nr 81021/2019 Tryb: Negocjacje w formule otwartej Termin składania ofert:  20/09/2019 godz. 14:00 Sposób składania ofert: Skan do 1 pliku PDF przesłany na adres @: oferty@epore.pl  Termin realizacji: od 01/01/2020 do 31/12/2022 Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769, Sprawy techniczne: Piotr Loch @: piotr.loch@epore.pl, T: +48695256798

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach