I roboty budowlane

Wymiana wykładzin obiektowych w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych Wydziału Rekultywacji EPORE Sp. z o.o.

Postępowanie nr 124157-2/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 30/10/2020, godz. 14.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274 Sprawy techniczne: Wojciech Sawicki @: wojciech.sawicki@epore.pl, T: […]

czytaj więcej

Wymiana wykładzin obiektowych w pomieszczeniach administracyjnych i socjalnych Wydziału Rekultywacji EPORE Sp. z o.o.

Postępowanie nr 124157/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 22/07/2020, godz. 14.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 4 tygodni od daty otrzymania zamówienia Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274 Sprawy techniczne: Wojciech Sawicki @: wojciech.sawicki@epore.pl, T: […]

czytaj więcej

Remont oraz adaptacja pomieszczeń socjalnych w budynku nr 96 i 97 przy Elektrowni Opole

Postępowanie nr 56940/2019 Tryb: Negocjacje Termin składania wniosków: 19/04/2019 Sposób składania wniosków:  elektronicznie (skan do PDF) na adres @: oferty@epore.pl Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30/06/2019 Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769 Sprawy wizji lokalnej i realizacji zadania: Kamil Cyliowski @: kamil.cyliowski@epore.pl, T: +48885102055

czytaj więcej

Remont pomieszczenia biurowego na terenie Elektrowni Dolna Odra

Postępowanie nr 48954/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony  Termin składania ofert: 01/02/2019 r. godz. 14:00 Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 15/04/2019 Osoba do kontaktu: Krzysztof Lidak T: +48 885 771 051 @: krzysztof.lidak@epore.pl

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach