AKTUALIZACJA! Wykonywanie comiesięcznego przeglądu ładowarki teleskopowej Manitou MRT 1542

AKTUALIZACJA – zmiana terminu realizacji Postępowanie nr 133996/2020/21 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 15/01/2021 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: pierwszy przegląd do dnia 29.01.2021r. od 01.02.2021r. do 31.01.2022r. Miejsce realizacji: 97-427 Rogowiec – Teren Elektrowni Bełchatów Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: […]

czytaj więcej

AKTUALIZACJA! Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego wiaty magazynowej kamienia wapiennego zlokalizowanej na terenie Wydziału Produkcji Sorbentów EPORE Sp. z o.o. w latach 2020-2021

AKTUALIZACJA – nowy termin składania ofert Postępowanie nr 116242/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert:  12/11/2020 godz. 14.00 do końca dnia: 16/11/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie zgodnie z SIWZ Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl zgodnie z SIWZ Termin realizacji: Przegląd 5-letni: 14 dni od daty otrzymania zamówienia lecz nie później jak do 15.12.2020r. Przegląd roczny: do dnia […]

czytaj więcej

Serwis i przegląd stanu technicznego instalacji i urządzeń klimatyzacji na terenie EPORE Sp. z o.o. w Oddziale Bogatynia oraz Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 121990/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 22/06/2020 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: zgodnie z pkt. 7 SWZ Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Ryś-Pyszko @: marcin.rys-pyszko@epore.pl, T: +48608057274 Sprawy techniczne: Wojciech Sawicki @: wojciech.sawicki@epore.pl, T: +48723449958

czytaj więcej

Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś

Postępowanie nr 117440-2/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 22/05/2020, godz. 10.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia W ramach prowadzonego postępowania możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej Osoby do kontaktu: Sprawy […]

czytaj więcej

AKTUALIZACJA! Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś

Postępowanie nr 117440/2020 Aktualizacja 2 – zmiany w Specyfikacji Wykonania Zamówienia Aktualizacja terminu składania ofert W związku z pojawiającymi się pytaniami stron zainteresowanych, wydłużamy termin składania ofert do dnia 08/05/2020. Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 29/04/2020, godz. 14.00 do 08/05/2020, godz. 10.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach