I obiekty budowlane

Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś

Postępowanie nr 117440-2/2020 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 22/05/2020, godz. 10.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: 10 dni kalendarzowych od daty przyjęcia zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia W ramach prowadzonego postępowania możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej Osoby do kontaktu: Sprawy […]

czytaj więcej

AKTUALIZACJA! Ekspertyza w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś

Postępowanie nr 117440/2020 Aktualizacja 2 – zmiany w Specyfikacji Wykonania Zamówienia Aktualizacja terminu składania ofert W związku z pojawiającymi się pytaniami stron zainteresowanych, wydłużamy termin składania ofert do dnia 08/05/2020. Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 29/04/2020, godz. 14.00 do 08/05/2020, godz. 10.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – […]

czytaj więcej

AKTUALIZACJA! Przegląd okresowy obiektów budowlanych administrowanych przez EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś

Postępowanie nr 117423/2020 – Aktualizacja Specyfikacji Warunków Zamówienia! Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: do 24/04/2020, godz. 14.00 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia W ramach prowadzonego postępowania możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach