I części remontowe

Zakup wraz z dostawą części zamiennych dla Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 147209/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 28/01/2021 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Termin realizacji: do 10 dni roboczych od otrzymania zamówienia Miejsce realizacji: EPORE S.A. Oddział Żarska Wieś, Żarska Wieś 4, 59-900 Zgorzelec Osoby do kontaktu: Sprawy ogólne: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, […]

czytaj więcej

AKTUALIZACJA III! Zakup wraz z dostawą materiałów remontowych

AKTUALIZACJA – zmiana zakresu Zadania I w Formularzu ofertowym AKTUALIZACJA II – zmiana zakresu Zadania IV w Formularzu ofertowym (poz. 72) AKTUALIZACJA III – zmiana terminu składania ofert Postępowanie nr 147681/2020-147300/2021 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 25/01/2021 01/02/2021 do godz. 9:00 Sposób składania ofert: wyłącznie elektronicznie (pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF) Miejsce […]

czytaj więcej

Dostawa materiałów remontowych i części zamiennych

Postępowanie nr 13605/2019 Tryb: Przetarg nieograniczony Termin składania ofert: 01/12/2019 Sposób składania ofert: elektronicznie (skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego – PDF) Miejsce składania ofert: oferty@epore.pl Osoby do kontaktu: Marcin Falkowski @: marcin.falkowski@epore.pl, T: +48608074524

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach