ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI) – AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA

Tryb postępowania: Zapytanie o informację (RFI) Termin udzielenia informacji: do 09/12/2020 godz. 14:00 Sposób składania informacji: pliki podpisane elektronicznie lub skan pliku PDF Miejsce i sposób przekazania informacji: elektronicznie na adres bogdan.brzozowski@epore.pl  Termin realizacji: do 30/06/2021r.  Miejsce realizacji: EPORE Sp. z o.o., 59-916 Bogatynia, Środkowa 7 Oddział Żarska Wieś, 59-900 Zgorzelec, Żarska Wieś 4 Osoby […]

czytaj więcej
Projekt i wykonanie: Komunikator PR

Komunikat EPORE S.A.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Pracowników oraz Klientów, informujemy, że do odwołania, z racji zagrożenia wynikającego z rozpowszechniania się COVID-19 w Polsce, prosimy o przesyłanie wszelkiego rodzaju korespondencji drogą mailową. Bieżące sprawy wymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane na terenie poszczególnych Oddziałów z zachowaniem szczególnej ostrożności. Informujemy, iż Klienci wykazujący oznaki choroby nie będą obsługiwani w żadnym z Oddziałów. W celu zminimalizowania bezpośredniego kontaktu zachęcamy do przesyłania maili, wedle określonego podziału:

* informacje związane z pandemią COVID-19 na maila zespol.kryzysowy@epore.pl
* faktury na maila faktury@epore.pl
* awizacja dostaw do lokalizacji Bogatynia: faktury@epore.pl tel.:75 772 3615
* kwestie dotyczące biura w Bogatyni lub Wrocławiu na maila biuro@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Bełchatowie na maila biuro-belchatow@epore.pl
* kwestie dotyczące biura w Żarskiej Wsi na maila biuro.decobet@epore.pl
Działania te wynikają z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Z treścią komunikatu można zapoznać się ponownie w Aktualnosciach