Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś – Zadanie II: realizacja


Postępowanie nr 19226/2019 – Aktualizacja

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23/05/2019 godz. 14:00 27/05/2019 godz. 14:00 !!!

Sposób składania ofert: zamknięta koperta

Miejsce składania ofert: EPORE Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: II/III kw. 2019

Osoba do kontaktu:

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski – Kierownik Działu Zakupów, T: +48604137769, @: remigiusz.markowski@epore.pl

Realizacja zadania: Dariusz Szołomicki, T: +48660633790, @: dariusz.szolomicki@epore.pl


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś – Zadanie II: realizacja

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR