RODO

Ogólne informacje dotyczące gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych.

 

 

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Ma ono zastosowanie na terenie Unii Europejskiej od dnia 25 maja 2018 roku.

RODO to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych to jest Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa osób, których dane są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

My, tj. EPORE sp. z o.o., gromadzimy i przetwarzamy dane dotyczące osób i przedsiębiorstw do realizacji różnych celów. Dane te można pogrupować na dane klientów, dostawców, pracowników kontrahentów, osób działających w imieniu kontrahentów, pracowników, kandydatów do pracy, użytkowników serwisów www (www.epore.pl i www.decobet.pl), osób zarejestrowanych w monitoringu.

Niezależnie od grupy osób, administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest:

EPORE Sp. z o.o.
ul. Środkowa 7
59-916 Bogatynia

Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych: iod@epore.pl, tel. +48 75 772 36 01 lub listownie na adres naszej siedziby.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1. Klauzula informacyjna dla osób związanych z kontrahentami (art. 14 RODO).
  2. Klauzula informacyjna dla osób, których dane zbieramy bezpośrednio od nich.

Obsługa wniosków dotyczących danych osobowych

Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować przy użyciu wniosku (dostępny jest tutaj)   zgodnie z trybem opisanym w dokumencie Zasady-rozpatrywania-wniosków.pdf 

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR