Remont pomieszczenia biurowego na terenie Elektrowni Dolna Odra

Postępowanie nr 48954/2019

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 01/02/2019 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: do 15/04/2019

Osoba do kontaktu: Krzysztof Lidak T: +48 885 771 051 @: krzysztof.lidak@epore.pl


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

Remont pomieszczenia biurowego na terenie Elektrowni Dolna Odra

Dokumentacja przetargowa: 48954_2019_Zaproszenie

Projekt i wykonanie: Komunikator PR