Remont oraz adaptacja pomieszczeń socjalnych w budynku nr 96 i 97 przy Elektrowni Opole


Postępowanie nr 56940/2019

Tryb: Negocjacje

Termin składania wniosków: 19/04/2019

Sposób składania wniosków:  elektronicznie (skan do PDF) na adres @: oferty@epore.pl

Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 30/06/2019

Sprawy ogólne: Remigiusz Markowski @: remigiusz.markowski@epore.pl, T: +48604137769

Sprawy wizji lokalnej i realizacji zadania: Kamil Cyliowski @: kamil.cyliowski@epore.pl, T: +48885102055


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

Remont oraz adaptacja pomieszczeń socjalnych w budynku nr 96 i 97 przy Elektrowni Opole

Dokumentacja przetargowa: Ogłoszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR