Realizacje

 • Budowa obwodnicy Bełchatowa

Stabilizacja gruntów spoiwem EPO-GRUNT z Elektrowni Bełchatów na odcinku ok. 11 km.
Wykonawca: BUDIMEX S.A. Termin odbiorów: czerwiec 2015 r. – jesień 2016 r.
Odebrane ilości: ok. 25.000 Mg spoiwo EPO-GRUNT.

14 bełch 1 20150312_130751

 

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów, długość ok. 21 km.
  Produkcja mieszanek stabilizacyjnych przy zastosowaniu popiołów lotnych z Elektrowni Bełchatów.
  Wykonawca: Lider SALINI POLSKA;
  Podwykonawca I sekcji: BUDAR Sp. z o.o.
  Ilość odebrana przez firmę BUDAR do sierpnia 2016 r. to ok. 5.000 Mg

18 17

 

 • Budowa Autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn, zad. II

Stabilizacja gruntów popiołem lotnym z Elektrowni Bełchatów na odcinku ok. 11 km, okolice Łodzi.
Wykonawca: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Termin odbiorów: październik 2014 r. do maja 2016 r.
Odebrane ilości: ok. 18.000 Mg Popiół lotny wapienny.

12 13

 

 • Inwestycja realizowana w PGL LP Nadleśnictwie Kluczbork w 2015 r.

Wykorzystanie lekkiego, łamanego kruszywa EPO z żużla paleniskowego do budowy dróg leśnych
w Nadleśnictwie Kluczbork. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KBJT”.

 

 • Inwestycja realizowana w Nadleśnictwie Lubliniec w 2015 r. Wybudowano łącznie 2869 m dróg leśnych.

Wykonawca zastosował technologię mieszania kruszyw dolomitu, bazaltu i kruszywo EPO, pozwoliło to
na uzyskanie przepuszczalnej a przy tym dobrze zagęszczonej i trwałej nawierzchni.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KBJT”.

1 zdjęcie -Lubliniec 2 Lubliniec 3 Lubliniec 5

 

 •  Budowa skarp i placu przed budynkiem biurowym CGI przy ul. Wrocławskiej w Opolu w 2015 r.

Wykorzystanie lekkiego, łamanego kruszywa EPO z żużla paleniskowego do budowy skarp i placu przed budynkiem biurowca CGI przy ul. Wrocławskiej w Opolu. Wykonawca: BIL Sp. z o.o.

 

 • Budowa Autostrady A1 Stryków – węzeł Tuszyn, zad. III

Stabilizacja gruntów popiołem lotnym z Elektrowni Bełchatów na odcinku ok. 16 km w okolicach Łodzi.
Wykonawca: konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (lider) i STRABAG Sp. z o.o.
Termin odbiorów: październik 2014 r. – czerwiec 2015 r.
Odebrane ilości: ponad 50.000 Mg Popiół lotny wapienny.

10 a 11

 

 • Makroniwelacja terenu inwestycyjnego – Szczecin, ul. Stołczyńska

Prace z wykorzystaniem mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni Dolna Odra
Właściciel terenu: Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.
Termin realizacji: czerwiec 2014 r. – czerwiec 2015 r. Odebrane ilości: ok. 200.000 Mg (masa sucha).

19 20 21

 

 • Niwelacja terenu tartaku w Chudobie k. Opola

Prace z wykorzystaniem kruszywa EPO z żużla paleniskowego.
Właściciel terenu: ZPUH Export-Import Marek Pietrek.
Termin odbiorów: październik 2014 r. – marzec 2015 r.
Odebrane ilości: ok. 8.000 Mg (łącznie ok. 45.000 Mg w latach 2010-2015).

7 6

 

 •  Inwestycja realizowana w Nadleśnictwie Olesno w 2014 r. Wybudowano łącznie 2780 m dróg leśnych.

Podbudowa z kruszywa EPO 15 cm, nawierzchnia z mieszanki  dolomitowo – wapiennej, bazaltu
i kruszywo EPO. Technologia tego typu pozwala na uzyskania przepuszczalnej, dobrze zagęszczonej
i trwałej nawierzchni drogowej.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KBJT”.

20150729_101103

 

 • Budowa drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów- Walichnowy

Stabilizacja gruntów popiołem lotnym z Elektrowni Bełchatów na odcinku ok. 12 km, okolice Wieruszowa. Wykonawca: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Termin odbiorów: marzec 2013 r. – czerwiec 2014 r.
Odebrane ilości: ok. 14.000 Mg Popiół lotny wapienny.

8 9

 

 • Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu

Prace drogowe z wykorzystaniem kruszywa EPO z żużla paleniskowego
Termin odbiorów: kwiecień 2014 r. – maj 2014 r. Odebrane ilości: ok. 3.000 Mg

4 5 3

 

 • DK 46 Schodnia – Dębska Kuźnia – Lędziny

Zastosowanie mieszanki drogowej EPO-BET – remont drogi krajowej.

32 33 34

 

 • DW 414 Dzików – Smolarnia

Zastosowanie mieszanki drogowej EPO-BET– remont drogi krajowej.

37 35 36

 

 • Rekultywacja – PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów (gm. Bogatynia)

Typ Wyrobiska: poeksploatacyjne złoża węgla brunatnego, powierzchnia: 70 ha,
kierunek rekultywacji: rolny – użytki zielone
Rodzaj wykorzystanych odpadów: 10 01 82 mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych
z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin
oraz spalanie w złożu fluidalnym)
Okres rekultywacji: od 1999 r. do 2014 r. Ilość wykorzystanych odpadów: 18,5 mln Mg

22 23 26

 

 • Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej w Opolu

Budowa nasypów z wykorzystaniem kruszywa EPO z żużla paleniskowego
Wykonawca: SKANSKA S.A. Termin odbiorów: maj 2013 r. – listopad 2013 r.
Odebrane ilości: ok. 44.000 Mg

2 1

 

 •  Rekultywacja – CERPOL-KOZŁOWICE Sp. z o.o. (gm. Gorzów Śląski)

Typ wyrobiska: poeksploatacyjne złoża iłów, powierzchnia: 11,1 ha
Kierunek rekultywacji: rolny – użytki zielone
Rodzaj wykorzystanych odpadów: 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów 10 01 02
popioły lotne z węgla. Okres rekultywacji: od 2012 r. do 2022 r.
Planowana ilość wykorzystanych odpadów: 4 mln Mg.

29 30

 

 • Rekultywacja – Przedsiębiorstwo Surowców Skalnych BAZALT-GRACZE Sp. z o.o. (gm. Niemodlin)

Typ wyrobiska: poeksploatacyjne złoża bazaltu, powierzchnia: 41,5 ha
Kierunek rekultywacji: rolny – użytki zielone
Rodzaj wykorzystanych odpadów: 10 01 01 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów10 01 02
popioły lotne z węgla Okres rekultywacji: od 2006 r. do ok. 2033 r.
Planowana ilość wykorzystanych odpadów: 22 mln Mg.

26 27 28

 

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR