Przewóz pracowników na potrzeby Oddziału Żarska Wieś

Postępowanie nr 18190/2019

Tryb: Konkurs ofert

Termin składania ofert: 21/03/2018 r., godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy, start kwiecień/maj 2018

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Przewóz pracowników na potrzeby Oddziału Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa: 18190_2018_Zaproszenie


Projekt i wykonanie: Komunikator PR