Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś

Postępowanie nr 19226/2018

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 17/08/2018 r. godz. 14:00

Sposób składania ofert: elektronicznie – skan dokumentacji (pdf) na adres: oferty@epore.pl

Termin realizacji: 60 dni od udzielenia zamówienia (w tym przedstawienie koncepcji 15 dni od udzielenia zamówienia)

Osoba do kontaktu ws. wizji lokalnej: Tomasz Szczotka – Kierownik ds. produkcji, tomasz.szczotka@epore.pl, +48692437654


Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej – Rozbudowa zadaszenia magazynu kruszyw w Oddziale Żarska Wieś”

Dokumentacja przetargowa: 19226/2018_Ogłoszenie


19226_2018_ZAL-01_Opis_przedmiotu_zamówienia

19226-2018_ZAL-02_Formularz_Ofertowy

Projekt i wykonanie: Komunikator PR