Okresowa naprawa wagonów 408S na poziomie P5 oraz naprawa międzyokresowa P3 (po dwóch latach) zgodnie z DSU

Postępowanie nr 17809/2017

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Termin składania ofert: 10/01/2018 r., godz. 13:00

Sposób składania ofert: Zamknięta koperta

Miejsce składania: 59-916 Bogatynia, ul. Środkowa 7

Termin realizacji: Naprawa P5 – 45 dni od daty podpisania umowy

Kontakt w sprawie wizji lokalnej: Piotr Loch, @: piotr.loch@epore.pl T: +48 695 256 798

Zapraszamy Państwa  do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Okresowa naprawa wagonów 408S na poziomie P5 oraz naprawa międzyokresowa P3 (po dwóch latach) zgodnie z DSU”

Dokumentacja przetargowa: 17809_2017_Ogłoszenie


17809_2017_SIWZ_00

Projekt i wykonanie: Komunikator PR