Usługi

Usługi doradcze

DORADZTWO SPECJALISTYCZNE

Spółka EPORE świadczy specjalistyczne usługi doradcze w szeroko rozumianym zakresie gospodarowania odpadami.
Oferta obejmuje:

  • analizę rynku ubocznych produktów spalania  (UPS).
  • analizę otoczenia techniczno-prawnego w tym także procesów wytwarzania UPS.
  • analizę sposobów i kierunków zagospodarowania UPS, procesów produkcyjnych i technologii wytwarzania.
  • opracowanie perspektyw optymalnego sposobu gospodarczego wykorzystania oraz dystrybucji  UPS-ów.
  • przygotowanie, opracowanie i aktualizowanie dokumentów związanych z przygotowaniem pozwoleń związanych z gospodarką odpadami, analiz i opracowania związane z gospodarczym wykorzystaniem UPS powstających w procesie wytwarzania energii elektrycznej oraz prowadzenia dokumentacji związanych z gospodarczym wykorzystaniem UPS-ów.

Korzystając z usług EPORE otrzymują Państwo:

  • kompleksową wiedzę w ramach informacji o sposobach i możliwościach gospodarczego wykorzystania odpadów,
  • kompleksową wiedzę w ramach analizy sytuacji prawno-organizacyjnej firmy w odniesieniu do zagospodarowywania UPS-ów,
  • stałe i profesjonalne wsparcie pracowników naszej firmy, których wiedza i doświadczenie są gwarancją  opracowywania optymalnego rozwiązania w zakresie gospodarki UPS-ami.
  • gwarancję profesjonalnego przygotowania wniosków o wydanie odpowiednich, zezwoleń oraz innych decyzji administracyjnych związanych z gospodarczym wykorzystaniem UPS-ów.

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR