Działalność Społeczna

EPORE Sp. z o.o. kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest budowanie dialogu i porozumienia ze wszystkimi grupami interesariuszy, ale także pełnienie roli odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień. Poniżej wzór wniosku o wsparcie w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne.

Wniosek o udzielenie wsparcia – Zał. nr 1 do Procedury – Zaangażowanie Społeczne w EPORE sp. z o.o. 

Wypełniony wniosek o wsparcie w formie darowizny na cele społeczne i charytatywne proszę wysłać na adres biura:

EPORE sp. z o.o., ul. Strachocińska 90/90 A, 51-511 Wrocław

Projekt i wykonanie: Komunikator PR