Działalność Społeczna

EPORE Sp. z o.o. kieruje się w swojej działalności ideą zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest budowanie dialogu i porozumienia ze wszystkimi grupami interesariuszy, ale także pełnienie roli odpowiedzialnego sąsiada, który przyczynia się do rozwoju społeczności, w których funkcjonuje na co dzień. Poniżej wzór wniosku o wsparcie w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne.

Wniosek o wsparcie w formie darowizn na cele społeczne i charytatywne

 

Projekt i wykonanie: Komunikator PR